PART 1 – Test 1

//PART 1 – Test 1

PART 1 – Test 1

FILE NGHE FULL

(A) She’s filing papers.
(B) She’s using a photocopier.
(C) She’s turning on some lights.
(D) She’s closing a cabinet.

(A) Cô ấy đang sắp xếp giấy tờ.
(B) Cô ấy đang sử dụng máy photocopy.
(C) Cô ấy đang bật đèn.
(D) Cô ấy đang đóng một cái tủ.

 

(A) The man’s wrapping boxes in plastic.
(B) The man’s repairing an air-conditioning unit.
(C) The man’s sitting in the driver’s seat.
(D) The man’s unlocking a gate.

(A) Người đàn ông đang bọc những cái hộp bằng nhựa.
(B) Người đàn ông đang sửa chữa một thiết bị điều hòa không khí.
(C) Người đàn ông ngồi ở ghế tài xế.
(D) Người đàn ông đang mở khóa một cánh cổng.

 

(A) A towel is hanging on a fence.
(B) Some plants have been placed in pots.
(C) Some chairs have been set around a table.
(D) The door to a house has been left open.

(A) Một chiếc khăn được treo trên hàng rào.
(B) Một số cây đã được đặt trong chậu.
(C) Một số ghế đã được đặt xung quanh một cái bàn.
(D) Cánh cửa của một ngôi nhà đã để mở.

 

(A) A woman is putting away a mobile phone.
(B) A cashier is collecting a payment.
(C) A man is discarding a newspaper.
(D) Some diners are seated across from each other.

(A) Một người phụ nữ đang cất điện thoại di động.
(B) Một nhân viên thu ngân đang thu tiền thanh toán.
(C) Một người đàn ông đang vứt bỏ một tờ báo.
(D) Một số thực khách ngồi đối diện với nhau.

 

(A) A customer is choosing some floor tiles.
(B) A shop assistant is unfolding a pair of jeans.
(C) A woman is checking her appearance in a mirror.
(D) Some shoes are being lined up under a bench.

(A) Một khách hàng đang chọn một số gạch lát sàn.
(B) Một trợ lý cửa hàng đang mở ra một chiếc quần jean.
(C) Một người phụ nữ đang kiểm tra ngoại hình của mình trong gương.
(D) Một số đôi giày đang được xếp dưới một băng ghế.

 

(A) Signs are being posted at an intersection.
(B) Bricks are being replaced on a walkway.
(C) A man is using a lawn mower to cut the grass.
(D) A man is loading supplies into a wheelbarrow.

(A) Các dấu hiệu đang được dán tại một ngã tư.
(B) Gạch đang được thay thế trên lối đi.
(C) Một người đàn ông đang sử dụng máy cắt cỏ để cắt cỏ.
(D) Một người đàn ông đang tải đồ lên xe cút kít.

By | 2022-04-08T19:45:31+07:00 April 8th, 2022|Uncategorized|Comments Off on PART 1 – Test 1

About the Author: